16-17 May

Plc Name R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Hans Elkjær 6 2 2 2 1 2
2 T Hansson-Mild 5 7 9 1 4 1
3 Carl Åkesson 3 5 5 9 2 3
4 Daniel Nilsson 1 4 8 3 3 8
5 Janne Nystedt 2 1 6 8 7 5
6 A Thornell-Pers 4 6 3 7 6 4
7 Olof Lindgren 9 10 1 4 5 6
8 Kjell Nyström 8 3 4 6 10 7
9 Olle Albrektsson 7 8 7 5 9 9
10 Ingmar Jansson 10 9 10 11 8 10
11 Erik Karlsson 11 11 11 10 11 11